Werkgeheugentraining Cogmed

Herkent u dit?

 • Snel afgeleid zijn
 • Moeite te concentreren (bij niet extreem gemotiveerd zijn)
 • Vaak dagdromen tijdens werk of taken
 • Problemen met onthouden van bijv tekst en deze een paar keer opnieuw moeten lezen om te begrijpen of onthouden
 • Problemen met het volgen van een gesprek of verhaal
 • Moeite met organiseren
 • Moeite met onthouden van (langere) instructies
 • Impulsief zijn
 • Van het één naar het ander gaan zonder iets af te maken

Herkenning? dan is de Cogmed Werkgeheugentraining mogelijk een geschikte methode. 

Inhoud

Het programma is gebaseerd op goed wetenschappelijk onderzoek en wordt onder toezicht van een gekwalificeerde Cogmed Coach gedurende 5 á 6 weken in de thuis-, school-of werkomgeving uitgevoerd. De gebruiker werkt zelfstandig (kinderen onder begeleiding van een volwassene) vijf maal per week 30-45 minuten per dag aan een aantal oefeningen op de computer. De oefeningen zijn ontworpen om zowel het visuele als verbale deel van het werkgeheugen te trainen. Elke dag worden de oefeningen wat moeilijker naarmate de vaardigheden zich ontwikkelen.

Na afloop

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat door training het werkgeheugen met 20% vergroot wordt. Bij 85% van de deelnemers leidt dit tot: 

 • beter concentratievermogen
 • betere controle over impulsief gedrag
 • verbeterd doorzettingsvermogen tijdens het uitvoeren van taken
 • betere school-en/of werkresultaten door een betere concentratie
 • verbetering in het begrijpend lezen en oplossen van wiskundige problemen
 • beter in staat om problemen op te lossen

De effecten kunnen tot enkele maanden na de training nog toenemen.

Frequentie

Dagelijks 30-45 minuten trainen in eigen omgeving, vijf dagen per week gedurende vijf weken. 

Praktisch

Voor de training vindt een gesprek op de praktijk plaats om te beoordelen of de training geschikt is voor de klachten.

Er is tijdens de training wekelijks telefonisch contact met coach die de training volgt via internet. Zes weken na afloop van de training volgt een evaluatie op de praktijk met de coach.

Een internetverbinding en luidsprekers zijn nodig.

De training kan op ieder gewenst moment starten. Belangrijk is dat u of uw kind 5 aaneengesloten weken tijd en ruimte heeft om zich hiervoor in te zetten.

Kosten

Startgesprek; In het eerste gesprek van ca. 1 uur vindt de kennismaking met de Cogmedcoach plaats, een beoordeling van het werkgeheugen en wordt onderzocht of Cogmed werkgeheugentraining de geschikte keuze voor u en de klachten is.Bij een positieve uitslag van dit onderzoek wordt een uitleg gegeven van de werking van het trainingsprogramma. Na het intakegesprek kunt u besluiten of u gebruik wilt maken van de training.

Kosten eerste gesprek: € 60,-

Training: Gedurende de training worden de resultaten per training dagelijks beoordeeld. Eens per week vindt telefonisch overleg met de tussen de Cogmedcoach en de cursist en/of ouders plaats. In dit gesprek worden de voortgang van de training en specifieke onderdelen van het programma doorgenomen. De licentie voor de software is inbegrepen in de prijs. Na afronding van de training vindt een evaluatie met de Cogmedcoach plaats.

Kosten voor de training € 690,-

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Q aan Z. Dit kan per mail via informatie@QaanZ.nl of telefonisch via 026 445 1000