Voor bedrijven

Herkent u dit?

Uw werknemers zijn ziek, de zorgverzekering vergoed steeds minder en uw bedrijf is toenemend financieel verantwoordelijk. Dan wilt u vanzelfsprekend uw werknemer zo snel als mogelijk weer op de juiste plek.

Inhoud 

Psychische klachten zijn veelal goed behandelbaar. We bieden sinds jaar en dag zowel kort- als langerdurende behandeling bij diverse psychische en psychiatrische problematiek. We behandelen tweedelijns cliënten, waarbij we een hoge klanttevredenheid kennen (8.3) en betere behandelresultaten dan de grotere GGz instellingen in Nederland. Cijfers waar we trots op zijn, reden ons aan u voor te stellen.

Binnen ons reguliere team werken alleen goed gekwalificeerde hulpverleners: psychiaters, psychotherapeuten, GZ psychologen, verpleegkundig specialisten GGz (allen BIG geregistreerd) en diverse GGz vaktherapeuten. Op deze manier bieden we behandelingen die optimaal aansluit bij de problematiek van onze cliënten.

Q aan Z richt zich op de werkende cliënt met psychische klachten die onder eigen kunnen functioneert of uitgevallen is voor werk. Na aanmelding zal intake binnen 5 werkdagen plaatsvinden waaruit een behandelvoorstel volgt. Behandeling vindt aansluitend plaats. De behandeling zal 5-12 weken duren, afhankelijk van de ernst van de klachten. Voorafgaande aan behandeling vindt afstemming hierover plaats met de cliënt en bedrijfsarts.

Mocht uit de intake blijken dat intensievere behandeling nodig lijkt dan zullen uw werknemers binnen de tweedelijn GGz behandeling bij ons kunnen volgen, vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Ook in dit geval zal behandeling aansluitend aan de intake van start gaan. U loopt hiermee geen risico te moeten betalen voor verzekerde zorg en behoudt het voordeel van de snelheid van start behandeling.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Q aan Z. Dit kan per mail via informatie@QaanZ.nl of telefonisch via 026 445 1000