IQ test

IQ onderzoek

U kunt bij ons terecht voor een IQ test bij adolescenten en volwassenen. Wij gebruiken hiervoor de WAIS IV-NL, uitgevoerd door een psycholoog. Met een IQ test is te bepalen waartoe iemand in staat is, het meet wat iemand zou kunnen leren in plaats van wat geleerd is. De WAIS-IV-NL meet verschillende onderdelen van intelligentie. Hierdoor krijgt u na afloop, naast een totaalinschatting van de intelligentie, ook een sterkte-zwakte analyse. U weet na afloop waar u of uw kind goed in is en wat minder sterke kanten zijn. We richten ons op adolescenten vanaf 16 jaar en volwassenen. Wilt u bij ons het IQ laten bepalen van uw kind jonger dan 16 jaar? Laat het ons horen, we bespreken dan de mogelijkheden.

Wanneer een IQ test?

Als het onduidelijk is of u of uw kind (ouder dan 16 jaar) boven of juist onder het mogelijke niveau presteert. Overvraagt u zichzelf of uw kind? Of krijgt u of uw kind juist te weinig stimulans?

  • Als het beeld dat de school van uw kind heeft volgens u niet klopt
  • Als u zich afvraagt of de problemen verklaard kunnen worden door een hoge of lage intelligentie
  • Als u wilt weten wat u nu eigenlijk kunt verwachten van uw kind (of uzelf). Wat is nu een realistisch beeld van de mogelijkheden?
  • Als uw wilt weten waarom sommige dingen heel goed gaan terwijl andere dingen zo moeizaam lopen?


Wat kan ik verwachten?
Eerst vindt een startgesprek plaats met een psycholoog, dit kan zowel telefonisch/via skype als op de praktijk. Hierin horen we graag wat maakt dat u een IQ test wilt laten afnemen. Ook bespreken we wat goed en minder goed gaat. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur tot een uur. Mocht uit dit gesprek blijken dat er zodanige problemen spelen dat het onderzoek beter bij een uitgebreider onderzoek of behandeling past, dan adviseren we u hierin. U kunt dan zeker ook bij ons terecht, maar mogelijk beter passend binnen de Basis of Specialistische GGz. Mocht het IQ onderzoek onderdeel zijn van bredere problematiek, bijvoorbeeld onderzoek naar ADHD of Autisme Spectrum Stoornissen, dan kunt u zich na verwijzing door uw huisarts bij ons aanmelden waarbij de onderzoeken en behandeling passen binnen de verzekerde zorg. U weet bij ons zeker dat u de kosten van het IQ onderzoek alleen zelf draagt als dit ook echt nodig is.

De intelligentietest zelf duurt 2-3 uur. Een psycholoog neemt de test af op de praktijk. Het is ook mogelijk de test elders af te nemen als u deze wens heeft. Tussendoor is er natuurlijk tijd voor pauze. Binnen een week ontvangt u de uitgebreide rapportage. Het is daarbij mogelijk om een afrondend gesprek te voeren als u hierover nog vragen heeft. Ook dit kan telefonisch, via skype of op de praktijk plaatsvinden.

Kosten
De kosten bedragen 450 euro inclusief BTW. Dit bedrag is inclusief het startgesprek, de IQ test en de uitgebreide rapportage en indien gewenst een afrondend gesprek waarbij u uw vragen kunt stellen. Indien na het startgesprek blijkt dat uw vraag beter op een andere manier behandeld kan worden (en geen IQ test afgenomen wordt) bedragen de kosten 65 euro.

Aanmelden?
U kunt zich aanmelden bij Q aan Z via telefoonnummer 026 445 1000 of info@qaanz.nl