Durven rouwen

Rouw is een normale, gezonde reactie die zorgt voor de geleidelijke acceptatie van het verlies van een dierbare. Rouw wordt gekenmerkt door emotionele pijn zoals intense gevoelens van eenzaamheid, leegte en het vermijden van mensen, plaatsten en situaties, die aan de overledene doen denken. Tijdens het rouwproces verwerkt de nabestaande geleidelijk de pijn van het verlies. Deze aanpassing kost tijd.

Herkent u dit?

Als de rouw en de emoties na een verlies zeer intens blijven en ook na maanden niet geleidelijk verminderen, kan dit wijzen op verstoorde rouw. Het verwerkingsproces is dan vastgelopen. Verstoorde rouw kan gepaard gaan met schuldgevoelens, ernstige neerslachtigheid en vermijden van pijn van het verlies door middelenmisbruik.

Inhoud

Verwerken van verlieservaring(en) bij gestagneerde rouw.

Rouwproces op gang brengen

  • Pijn en verdriet doorleven en met de gevoelens leren omgaan.

Waarom muziektherapie?

Muziek is een krachtig aansprekend middel dat het vermogen heeft om diep te raken en vermijdingsmechanismen te doorbreken. Muziektherapie helpt om ervaringen, die niet onder woorden te brengen zijn te verwerken.

Na afloop

Na afloop kunt u makkelijker emoties toe laten zoals pijn en verdriet en hiermee omgaan.

Vorm

Individuele afspraken met een muziektherapeut, waarbij met ervaringsgerichte oefeningen worden aangeboden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een muzikale levenslijn.

Frequentie

Ongeveer 6 sessie om ruimte te maken voor emoties omtrent verlies. In overleg kunnen er meer afspraken gemaakt worden waarbij acceptatie van het nieuwe leven/situatie centraal staat. 

Tijd en plaats in overleg

Kosten

€ 75,- per uur,  inclusief BTW

Meer informatie en aanmelden 

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Q aan Z. Dit kan per mail via informatie@QaanZ.nl  of telefonisch via

Imelle Dohle (muziektherapeut, psychodramatherapeut): 06-18667046

Koert van Essen (muziektherapeut/cogmedtrainer): 06-19854232