Betrokken in de last

Herkent u dit?

U bent betrokken bij iemand met een psychische aandoening, bijvoorbeeld borderline. Dat heeft soms grote invloed op uw leven, of u nu wilt of niet. U wilt er zijn voor de ander, maar hoe zit het dan met uw eigen wensen? U krijgt conflicten, u bent moe, overbelast en soms zelfs overspannen.

Inhoud

In tien bijeenkomsten deelt u ervaringen met lotgenoten. Aandacht is er voor de effecten die een zieke naaste op u kan hebben. Deze zijn vaak niet gering. Hoe kunt u hier nu het beste mee om gaan? Soms lijkt het alsof uw gedrag juist meer symptomen uilokt. Uitleg over hoe dit nu precies werkt is één van de onderdelen van de cursus. Daarnaast staan uw ervaringen en mogelijkheden steeds centraal. Tevens kunt u mogelijk meer 'adequate' omgangsvormen ontwikkelen en oefenen. Contacten met anderen kunnen verminderen door onbegrip of onwetendheid. Ook hier zal aandacht voor zijn en er zullen handvatten gegeven worden om hiermee om te gaan.

Praktisch

De groep bestaat uit 10-12 leden. Er zijn 10 bijeenkomsten van 2 uur.

Kosten

200 euro voor 10 bijeenkomsten.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Q aan Z. Dit kan per mail via informatie@QaanZ.nl of telefonisch via 026 445 1000